Norsk keramikk

Hei

Mitt navn er Kjetil Almvik og jeg er en ivrig samler av keramikk. Har prøvd etter beste evne å lage min egen hjemmeside hvor alle har mulighet å se fine bilder på bra norsk keramikk. Er veldig interresert å få tilbakemeldinger/ synspunkter/ spørsmål fra de av dere som har funnet fram til siden.

Jeg har valgt å dele keramikken opp i 2 grupperinger. Fabrikk keramikk og studio-design keramikk. Om dette er en "korrekt" navngivning får andre avgjøre. Har dessverre ikke mulighet å ta med alle fabrikker/kunstnere, men legger inn de jeg har gjenstander fra eller kjenner til og deretter fyller på etterhvert som jeg får tilbakemeldinger fra dere. Har i hovedsak konsentrert meg om keramikk fra ca 1930-1980, selv om jeg også har noen gjenstander fra både før og etter denne perioden.

Jeg har satt ca årstall på noen av gjenstandene. Hvis det er noen feil her, setter jeg pris på å få beskjed slik at jeg kan rette opp dette.

Sidene ble påbegynt 27 juni 2006 og vil hele tiden være i utvikling.

 

Ta gjerne kontakt

Dette er min mail adresse

kj-r-al@online.no